Foredrag & rådgivning

Hvorfor foredrag eller workshop?

Begge dele kan inspirere, faciliteter og understøtte en kommende udviklingsproces på en skole eller i en institution.
Målet er at tydeliggøre, hvordan børn og voksne fungerer optimalt i deres fælles lærings- og udviklingsmiljø.

Naturen ind og børnene ud

Få inspiration til hvordan I som visionær skole i fremtiden kan tænke naturen mere ind på skolen. Hent viden til hvordan I kan åbne op for nye læringsrum både i uderummet og ”mellemrum” omkring skolens udearealer.

Forskning viser, at ophold og aktivitet i naturen styrker vores sundhed, trivsel og livskvalitet. Dette vil automatisk understøtte en bedre indlæring og et sundere læringsliv for både undervisere, børn og unge.

Styrer vi arkitekturen eller styrer den os

Lær at se jeres både potentialet og problemet i jeres omgivelser og få et fælles sprog omkring arkitekturen, gennem en aktiv workshop med oplæg, dialog og fælles opgaver.
Efterfølgende kan I sammen sætte fokus på jeres læring- og trivsels miljø og som mål for en bedre præstation i hverdagen.

Workshoppen indeholder:

• Lær at se jeres omgivelser på skolen og sæt de rigtige ord på.
• Hvordan påvirker arkitekturen vores børn og unges indlæring.
• Hvilke faktorer spiller ind for et optimalt læringsrum og skoleliv.
• Hvordan udnytter I net top jeres skolen fysiske rammer, bedst muligt.

RUM ER OVERALT, HVOR VI EVNER AT SE DEM!

ARKITEKT OG PROJEKTRÅDGIVER

Hvorfor bruge en arkitekt og projektrådgiver?

En arkitekt og projektrådgiver er med fra starten af det kommende projektet og har fokus på, hvordan de fysiske rammer optimerer jeres trivsel og læring.

Gennem workshops, inspirationsbesøg, temadage og andre udviklingstiltag med de valgte brugergrupper vil alle visioner, mål og nye tiltage have tid til at udvikle sig.

Få alle ideer og detaljer med fra start Med den viden som processen vil afføde, kan alle nye ideer, eventuelle ændringer, beslutninger og mål komme med fra start, til udarbejdelse af ombygning eller et nyt indretningsforslag.
Herved sikres et større udbytte for et bedre og fremtidssikret læringsmiljø.

Få konsensus samlet i et programkatalog:
Konsensus af forløbet vil efterfølgende blive samlet i et programkatalog.
Et programkatalog er et fælles værkstøj til en kommende indretning- og ombygnings proces.

Et programkatalog kan indeholde:

• Koncept skitser
• Indretningsplan
• Møbleringsplan
• Belysningsplan
• Oplæg til implementeringsforløb

Et programkatalog indeholder ikke plan- eller facadetegninger eller et byggeprogram.

Læs mere om forløbet, metodebeskrivelse m.m. i min brochure – mellemRUM

Hent mellemRUM brochuren

Skærmbillede 2016-03-05 kl. 11.49.26

Kontakt os:
I er altid velkommen til at kontakte os til en dialog om jeres behov, omfang og indramning af jeres aktuelle projektet. Kontakt her