BagUp understøtter barnets læringslyst og udvikling

Som arkitekt og designer har jeg i mange år arbejdet med det fysiske og sociale læringsmiljø – herunder udviklingspsykologien. Forskning viser, at et godt læringsmiljø har stor indflydelse på barnets læringslyst og udvikling gennem hele skole- og uddannelsesforløbet.

Her er BagUp et unikt produkt til at understøtte denne udvikling.

BagUps multifunktionelle design integrerer flere udviklingspsykologiske perspektiver:

  • BagUp er let for barnet at flytte og tage med rundt.
  • BagUp gør det nemmere for barnet selvstændigt at vælge, hvor det vil lege.
  • BagUp danner rum for legen som et underlag, et rum der samler et socialt fællesskab og underbygger rammen om en god aktivitet.
  • Den åbne BagUp, der ligger på gulvet, virker som en læringsdynamo for barnet. Her kan barnet overskue alt legetøjet på en gang, udfolde legen og kreativiteten – og skabe rum til fordybelse.
  • Når aktivteten slutter, samler barnet selv alt legetøjet med karabinhagen og hænger det på plads på en let og enkel måde

Bestil din BagUp her >>

Legen vinder i sidste ende

Undersøgelser viser, at børns vigtigste kilde til læring ikke er instruktioner i bogstavelære og tal-terapi, men derimod eksperimenterende leg i eget tempo. (Dion Sommer, professor i udviklingspsykologi)

BagUp styrker børns kreativitet og opfindsomhed

BagUp danner rammen om kreativitet og opfindsomhed. Som et legezone indrammer BagUp intuitivt både legen og legetøjet.

Samtidigt gør den åbne BagUp det let for barnet at overskue alt legetøjet på en gang. Dermed er der ingen begrænsninger for at udfolde sig kreativt og opfinde nyt.

Der er ingen legetøjsdele, der kan gennem sig, som det ofte vil i bunden af en kasse.

BagUp styrker børns sociale kompetencer og samarbejde

BagUp styrke de gode relationer og den gode leg – både mellem barn og voksen og børnene imellem.

BagUp gør det let at fastholde opmærksomheden omkring aktiviteten. Børnene vil intuitivt vil sætte sig rundt i kanten af BagUp og samle gruppen i et socialt rum for at samarbejde om den aktuelle aktivitet.

BagUp gør det nemt at skifte legezoner

Skiftende legezoner både inde og ude er en god måde at fange børnenes interesse for legen på.

Både i hjemmet og i institutionen indretter vi os med store lyse rum, der er lette at overskue. Rum, der ofte appellerer til unødige forstyrrende aktiviteter som løb og høj tale.

En BagUp, der er foldet ud på gulvet, markerer et legeområde og bliver derfor et rum i rummet – for børnenes leg.

En fysisk aktivitet kan være en rolleleg, hvor flere BagUp legemiljøer har til formål at være huse eller borge. En mindre fysisk aktivitet kan være en byggeaktivitet med klodser på en BagUp og en leg med dukker på en anden BagUp. Det giver plads til alle.

Børns selvstændighed styrkes med BagUp

Selvstændighed styrkes når barnet er så selvhjulpen som muligt.

Vi voksne bliver fungerer ofte som serviceorgan, hvor vi i stedet burde være inspirator og sparringspartner for barnet. Med BagUp er det let for barnet selv at bære legetøjet rundt.

Remmen kan hænge over skulderen, og karabinhagen er let for barnet at åbne.

Med BagUp får du mere nærvær og tid sammen med barnet

Med BagUp går du som voksen fra at være serviceorgan til at være inspirator for barnet. Tiden er ofte sparsom sammen med børnene, og udbyttet af samværet har høj prioritet.

BagUps fleksibilitet gør det nemt at tage aktiviteter med på tur – ud i haven eller med på ferie. Mobiliteten i BagUps design gør det muligt, at vi kan prioritere tiden og finde et sted, hvor vi er sammen med børnene og kan nyde en aktivitet sammen. Selve legen kommer i centrum, og med BagUp kommer I hurtigt i gang – og så er det sjovt at rydde op igen

Bestil din BagUp her >>